EN
يكشنبه 24 تیر 1403

ایجاد استارت آپ از شروع تا گسترش

1400/01/19 _ 1400/01/19
مجازی
شبکه نوآوری یونان روز پنجشنبه 19 فروردین، میزبان یک وبینار در باره چگونگی راه اندازی استارت آپ و گسترش جهانی ان برگزار می کند. پنلی از از متخصصان اقتصادی در این وبینار حاضر خواهند شد.از جمله 4 نفر از موسسان شرکت های موفق یونانی در باره جمع آوری سرمایه اولیه و بزرگ کردن مقیاس استارت آپ تا دستیابی به رشد جهانی سخنرانی خواهد کرد. شبکه نواوری یونان موظف است تا سال 2030 نوآوری ،فناوری و کارافرینی در این کشور را به سطح کلاس جهانی برساند.