EN
پنجشنبه 18 آذر 1400

اخبار ویژه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان

اتاق مشترک بازرگانی ایران، یونان در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۱ با حضور جمعی از بازرگانان و تولید کنندگان معتبر برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخش های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات کشور و صرفا تشویق مبادلات و سرمایه گذاری های دو جانبه بین ایران و یونان تاسیس شد.

همکاران و حامیان