EN
شنبه 24 مهر 1400

بیست و سومین مجمع سرمایه گذاری در یونان

1400/09/23 _ 1400/09/23
لوپ متروپولیتن نیویورک
این اجلاس بین المللی با موضوع سرمایه گذاری در یونان با همکاری بورس اوراق بهادار نیویورک و بانک های بزرگ جهان برگزار می شود. این گردهمایی برای معرفی یونان به کشورهای مختلف به عنوان مکانی برای تجارت و سرمایه گذاری انجام می گیرد.