EN
يكشنبه 24 تیر 1403

دومین مجمع زنان

1401/01/02 _ 1401/01/02
آتن - حضوری و مجازی

دبیرخانه سیاست جمعیتی، خانواده و برابری جنسیتی یونان برگزار می کند:

دومین مجمع زنان

شکل‌گیری و اجرای فرهنگ سازمانی و محیط کاری حامی برابری جنسیتی

اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر اتاق تمــاس حاصل فرمایند.