EN
يكشنبه 24 تیر 1403

بیاند.4 (نمایشگاه بین المللی درباره سرمایه گذاری در نوآوری)

1401/07/07 _ 1401/07/09
نمایشگاه بین المللی تسالونیکی یونان

نمایشگاه  بین المللی درباره سرمایه گذاری در نوآوری
بیاند.4
زیر نظر وزارت حکمرانی دیجیتال یونان

نمایشگاه  بیاند.4 میزبان شرکت های بزرگ و نوپا، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها، طراحان و توسعه دهندگان، سرمایه گذاران و مقامات دولتی خواهد بود.
موضوع این نمایشگاه فناوری ها و نوآوری ها در عرصه صنعت 4 (انقلاب صنعتی دیجیتال) است. 
25 هزار متر فضای نمایشگاهی - بیش از 5 هزار نشست B2B - صدها غرفه دار از بیش از 30 کشور - رویدادها و کارگاه های موازی