EN
سه شنبه 1 فروردین 1402

افزایش قیمت حمل و نقل باعث افزایش قیمت کالاها در یونان شده است.

شاید مردم اسم «پودرلوبیا قرمز» را هم نشنیده باشند. اما این محصول به کیلویی 30 یورو رسیده و باعث گران شدن بستنی و بسیاری از مواد غذایی دیگر شده است. 
این تنها یک نمونه از ده ها مورد اختلالات در زنجیره تأمین به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل است.
این روند زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و انتظار می رود همچنان ادامه داشته باشد. در مثالی دیگر قیمت گاز طبیعی در ماه جولای (تیر 1400) حدود 72% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته و باعث افزایش قیمت مشابه در سایر سوخت ها شده است.