EN
جمعه 1 تیر 1403

مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا هنگام خرید مواد غذایی به چیزی اهمیت می دهند؟

آژانس سلامت غذایی اروپا (EFSA) آخرین نظرسنجی انجام شده خود (بهار سال 2022) را منتشر کرد که در آن نگرش مردم اروپا به سلامت مواد غذایی و عوامل تاثیرگذار  درخرید مواد غذایی منعکس شده است. 26500 نفر از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این نظرسنجی شرکت کرده اند. در ادامه برخی از مهمترین نتایج این نظرسنجی را مرور می کنیم.

برای دیدن گزارش اینجا کلیک کنید.