EN
يكشنبه 24 تیر 1403

بازدید از کارخانجات و واحدهای تولیدی و اقتصادی

یکی از تاثیر گذارترین فعالیت ها در جهت آشنایی بیشتر با فضای صنعتی حاکم برآن کشور و مشاهده‌ی دانش آکادمیک در فضای صنعتی ، بازدید از کارخانه ها است. تجار و بازرگانان علاوه بر آموزش آکادمیک، نیاز به آشنايي با فضا هاي توليدي در ابعاد واقعي دارند بازديد هاي علمي از صنايع کشورهدف در راستاي رشد دانش تجار در زمينه هاي : چگونگي طراحي و ايده پردازي سه بعدي سازي در نرم افزار ، ساخت مدل هاي اوليه خطوط تولید کارخانجات ، شناخت تکنيک هاي ساخت و آشنايي با ماشين هاي صنعتي و ... نقش تعيين کننده اي دارد.

اتاق بازرگانی ایران و یونان براساس تقاضای اعضاء و بازرگانان و باتوجه به ضرورت آشنایی آنان با فضاهای صنعتی کارخانه ها و شیوه ي ساخت محصولات، بازدید هایی را از کارخانه جات یونان و ایران فراهم میکند .

 گفتنی است در این بازدیدها برنامه هایی در زمینه خريد ايده ها و معاملات تجاری و تبادل اطلاعات درجهت آشنایی با  تکنولوژی های تولید و فن آوری در نظر گرفته خواهد شد که رونق کسب و کار فعالان اقتصادی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان از نتایج پایدار آن خواهد بود.