EN
يكشنبه 24 تیر 1403

مرکز داوری

میانجی گری

اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان  تلاش می‌کند با کمک واسطه‌های تجاری، اختلافات پیش آمده بین شرکای تجاری و اعضاء را خارج از دادگاه حل کند. این میانجیگری در صورتی اتفاق می‌افتد که طرفین دعوا داوطلبانه عزم حل مشکل را با حضور یک فرد بیطرف (میانجی) داشته باشند. اتاق بازرگانی ایران و یونان می‌تواند برای حل مشکلات با طرف مقابل تماس بگیرد و او را متقاعد کند که در روند مذاکرات شرکت کند و در نهایت با هزینه‌ای کمتر و حفظ روابط تجاری اختلافات بدون نیاز به دادرسی برطرف شود. یکی از مزایای اتاق در این رابطه برطرف کردن مشکلات حاصل از تفاوت زبان دو طرف است. سو تفاهم‌ها و اخلافات حاصل از تفاوت دو دیدگاه می‌تواند به راحتی توسط اتاق برطرف شده و از عمیق شدن اختلافات جلوگیری کند.

فرآیــند داوری

  • اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی مرکز داوری اتاق را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند. 
  • پس از درج داوری، هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی از مرکز داوری اتاق ، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس این مرکز داوری نیز درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، مرکز داوری (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این مرکز) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند.
  • داور تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف سه ماه رأی مقتضی را صادر می­کند. این رأی توسط مرکز داوری به طرفین ابلاغ می‌شود. سرعت در رسیدگی بالاست و هزینه‌های داوری نیز به مراتب ارزانتر از دادگستری است. مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و قابلیت اجرای آرا داوری در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر مزایای رسیدگی در "مرکز داوری اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان" است.
        * اعضاي محترم می توانند در مواردی که طرفین قرارداد تجاری قصد دارند به مرکز داوری مراجعه کنند، از متن زیر که به عنوان نمونه شرط داوری است، استفاده نمایند:
  • کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران و یونان ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.
* * *
  • Dispute Settlement:" All disputes and claims relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC), for binding and final arbitration by one or three arbitrators, according to the Law of Statute in Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator (s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.